• Thiền Viện Bồ Đề
« xem lịch » 773 Granite Street - Braintree, MA 02184

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht_thanhtu

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Cập nhật 20 tháng 2 năm 2023

NHỮNG NGÀY LỄ & THỌ BÁT
TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Tháng 2:
 • 11-12: Thọ Bát quan trai
 • 20: (Mồng 1/2) Sám hối Sáu Căn (8 giờ sáng)
 
Tháng 3:
 • 6: (Rằm 15/2) Sám hối buổi sáng
 • 11-12: Thọ Bát quan trai
 • 22: (Mồng1/2 Nhuần) Sám hối buổi sáng
 
Tháng 4:
 • 5: (Rằm 15/2) Sám hối buổi sáng
 • 8-9: Lễ Giỗ Cố TT Tuệ Giác – Lạc Thành TV Đại Đăng
 • 15-16: Thọ Bát quan trai
 • 20: (Mồng 1/3) Sám hối buổi sáng
 
Tháng 5:
 • 4: (Rằm 15/3) Sám hối buổi sáng
 • 13-14: Thọ Bát quan trai
 • 19 (Mồng 1/4) Sám hối buổi sáng
 
Tháng 6:
 • 2 (Rằm 15/4) Tụng Vía Phật Đản Sanh (Sáng)
 • 4: Lễ Phật Đản Sanh & An Cư Kiết Hạ
 • 10-11: Thọ Bát Quan Trai
 • 17 (30/4 ÂL) Sám hối buổi sáng

 

Địa chỉ của thiền viện Bồ Đề

773 Granite Street
Braintree, MA 02184

Điện Thoại: (781) 848-3704


View Larger Map