• Thiền Viện Bồ Đề
« xem lịch » 773 Granite Street - Braintree, MA 02184

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht_thanhtu

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Đại Lễ Phật Đản (PL. 2561)

Cập nhật 9 tháng 4 năm 2017

Chương Trình Lễ Phật Đản Sanh 2561 & Lễ An Cư Kiết Hạ Chư Tăng Ni

Chủ Nhật - 14 Tháng 5, 2017

BUỔI SÁNG
9:00CHUÔNG TRỐNG BÁT NHÃ
9:10LỄ DÂNG HOA CÚNG DƯỜNG (Do Lớp Tiếng Việt phụ trách)
9:30 - 10:00LỄ VÍA PHẬT ĐÃN SANH
10:00 - 10:20LỄ TẮM PHẬT
10:30 - 11:15THUYẾT PHÁP
11:30 - 12:00CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG & THỌ TRAI
12:15 - 2:30VĂN NGHỆ MỪNG PHẬT ĐẢN SANH (Do Lớp Tiếng Việt phụ trách)
BUỔI CHIỀU
1:15LỄ QUY Y
3:00LỄ AN CƯ KIẾT HẠ của CHƯ TĂNG NI
✯ Phật tử phát tâm Qui Y xin liên lạc ghi tên tại Thầy Hương Đăng.

Địa chỉ của thiền viện Bồ Đề:

773 Granite Street
Braintree, MA 02184

Điện Thoại: (781) 848-3704


View Larger Map