• Thiền Viện Bồ Đề
« xem lịch » 773 Granite Street - Braintree, MA 02184

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht_thanhtu

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Cập nhật 9 tháng 4 năm 2017

Chương Trình Lễ Phật Đản Sanh 2561 & Lễ An Cư Kiết Hạ Chư Tăng Ni

Chủ Nhật - 14 Tháng 5, 2017

BUỔI SÁNG
9:00CHUÔNG TRỐNG BÁT NHÃ
9:10LỄ DÂNG HOA CÚNG DƯỜNG (Do Lớp Tiếng Việt phụ trách)
9:30 - 10:00LỄ VÍA PHẬT ĐÃN SANH
10:00 - 10:20LỄ TẮM PHẬT
10:30 - 11:15THUYẾT PHÁP
11:30 - 12:00CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG & THỌ TRAI
12:15 - 2:30VĂN NGHỆ MỪNG PHẬT ĐẢN SANH (Do Lớp Tiếng Việt phụ trách)
BUỔI CHIỀU
1:15LỄ QUY Y
3:00LỄ AN CƯ KIẾT HẠ của CHƯ TĂNG NI
✯ Phật tử phát tâm Qui Y xin liên lạc ghi tên tại Thầy Hương Đăng.

Địa chỉ của thiền viện Bồ Đề:

773 Granite Street
Braintree, MA 02184

Điện Thoại: (781) 848-3704


View Larger Map